ABOUT SOCIALBETA

New ideas on economy, society and culture
SocialBeta Foundation  develops and shares knowledge on the intersection of new media, technology and social design that impact the society of Eutropolis (Euregion Meuse Rhine). We research, uncover, curate, produce and present for a broad audience open to innovation and change. From Students to change agents.

New ideëen over economie, maatschappij en cultuur
Stichting Social Beta ontwikkelt en deelt kennis op het snijvlak van nieuwe media, technologie en social design die een impact hebben op de economie, cultuur en maatschappij van de Euregio Maas-Rijn (Eutropolis). We onderzoeken, signaleren, programmeren, presenteren en faciliteren voor een breed publiek dat openstaat voor vernieuwing en verandering. Van studenten tot opinieleiders.